Upevňovacie prvky 27

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-20 20 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 27,80€
GY-32 25, 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 40, 50 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 35,64€
GY-50-63 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 55,90€
GA-20 20 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,15€
GA-32 25, 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,05€
GA-40 40, 50 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,01€
GA-50-63 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 56,26€
U-40 40, 50 kontramatka na piestnicu matica 0,67€
U-50-63 63 kontramatka na piestnicu matica 1,17€
I-27-20 20 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 4,46€
I-27-25 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,20€
I-27-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,59€
I-27-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 14,36€
I-27-50 50 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 37,58€
I-27-63 63 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 47,35€
T-27-50 50 otočné čapy 2 kusy 16,77€
T-27-63 63 otočné čapy 2 kusy 20,02€
B-27-20 20 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,36€
B-27-25 25 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,46€
B-27-32 32 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 4,46€
B-27-40 40 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 17,60€
B-27-50 50 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 20,81€
B-27-63 63 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 29,59€
GK-20 20 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 37,07€
GK-25-32 25, 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 39,35€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 46,50€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 60,09€
GKF-20 20 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 42,20€
GKF-25-32 25, 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 50,07€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 55,50€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 70,81€
V-12-16 20 upevňovacia matica valca matica 2,15€
V-27-25 25 upevňovacia matica valca matica 2,00€
V-20-25 32 upevňovacia matica valca matica 2,51€
V-42-32 40 upevňovacia matica valca matica 5,43€
G-20 22 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,04€
G-25-32 25, 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,80€
G-40 40, 50 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,21€
G-50-63 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 12,73€