Upevňovacie prvky 27

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-20 20 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 28,64€
GY-32 25, 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 40, 50 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 36,71€
GY-50-63 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 57,57€
GA-20 20 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,66€
GA-32 25, 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,72€
GA-40 40, 50 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,82€
GA-50-63 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 57,95€
U-40 40, 50 kontramatka na piestnicu matica 0,69€
U-50-63 63 kontramatka na piestnicu matica 1,20€
I-27-20 20 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 4,60€
I-27-25 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,36€
I-27-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,76€
I-27-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 14,80€
I-27-50 50 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 38,70€
I-27-63 63 kyvné upevnenie 2 kyvné vidlice, 2 čapy 48,76€
T-27-50 50 otočné čapy 2 kusy 17,27€
T-27-63 63 otočné čapy 2 kusy 20,62€
B-27-20 20 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,47€
B-27-25 25 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 3,56€
B-27-32 32 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 4,60€
B-27-40 40 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 18,12€
B-27-50 50 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 21,43€
B-27-63 63 pätkové upevnenie pätka, upevňovacia matica 30,48€
GK-20 20 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 38,18€
GK-25-32 25, 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,52€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 47,90€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 61,89€
GKF-20 20 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 43,47€
GKF-25-32 25, 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 51,58€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 57,17€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 72,93€
V-12-16 20 upevňovacia matica valca matica 2,21€
V-27-25 25 upevňovacia matica valca matica 2,07€
V-20-25 32 upevňovacia matica valca matica 2,59€
V-42-32 40 upevňovacia matica valca matica 5,59€
G-20 22 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,13€
G-25-32 25, 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,91€
G-40 40, 50 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,39€
G-50-63 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,11€