Upevňovacie prvky 31

Obj.číslo ø [ mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-12-16 12 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 23,21€
GY-20 16 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 27,80€
GY-32 20, 25, 32, 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 35,64€
GY-50-63 80 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 55,90€
GY-80-100 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 74,14€
GA-12-16 12 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 15,59€
GA-20 16 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,15€
GA-32 20, 25, 32, 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,05€
GA-40 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,01€
GA-50-63 80 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 56,26€
GA-80-100 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 72,97€
U-12-16 12 kontramatka na piestnicu matica 0,27€
U-20 16 kontramatka na piestnicu matica 0,39€
U-25-32 20, 25, 32, 40 kontramatka na piestnicu matica 0,48€
U-40 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 0,67€
U-50-63 80 kontramatka na piestnicu matica 1,17€
U-80-100 100 kontramatka na piestnicu matica 1,79€
C-31-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 22,18€
C-31-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 25,47€
C-31-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 27,80€
C-31-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 33,66€
C-31-80 80 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 42,29€
C-31-100 100 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 59,00€
I-12-16 12, 16 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 4,87€
I-20-25 20, 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 6,42€
L-31-12-16 12, 16 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 14,05€
L-31-20 20 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 15,29€
L-31-25 25 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 16,47€
B-31-12-16 12, 16 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 2,41€
B-32-20 20 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,04€
B-31-25 25 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,19€
B-31-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,36€
B-31-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 4,82€
B-31-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 6,42€
B-31-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 8,79€
B-31-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 12,82€
B-31-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 14,81€
D-E-31-12-16 12, 16 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 16,47€
D-E-32-20 20 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,00€
D-E-32-25 25 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,80€
D-E-31-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 21,66€
D-E-31-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 24,68€
D-E-31-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 27,80€
D-E-31-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 38,04€
D-E-31-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 49,66€
D-E-31-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 56,26€
GK-20 16 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 37,07€
GK-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 39,35€
GK-40 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 46,50€
GK-50-63 80 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 60,09€
GK-80-100 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 76,54€
GKF-20 16 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 42,20€
GKF-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 50,07€
GKF-40 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 55,50€
GKF-50-63 80 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 70,81€
GKF-80-100 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 92,27€
DC-31-12-16 12, 16 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 23,45€
DC-31-20 20 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 24,34€
DC-31-25 25 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 25,26€
DC-31-32 32 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 26,30€
DC-31-40 40 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 27,95€
DC-31-50 50 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 31,56€
DC-31-63 63 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 36,82€
DC-31-80 80 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 54,86€
DC-31-100 100 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 80,85€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 16,00€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 22,38€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 23,99€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 34,40€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 36,02€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 55,12€
G-12-16 12 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 2,57€
G-20 16 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,04€
G-25-32 20, 25, 32, 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,80€
G-40 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,21€
G-50-63 80 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 12,73€
G-80-100 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 23,06€