Upevňovacie prvky 32

Obj.číslo ø [mm ] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
S-32 32 čap čap, 2 poistné krúžky 3,71€
S-40 40 čap čap, 2 poistné krúžky 3,80€
S-50 50 čap čap, 2 poistné krúžky 3,93€
S-63 63 čap čap, 2 poistné krúžky 5,20€
S-80 80 čap čap, 2 poistné krúžky 6,52€
S-100 100 čap čap, 2 poistné krúžky 8,14€
GY-20 20, 25 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 27,80€
GY-32 32, 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 35,64€
GY-50-63 80, 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 55,90€
R-41-32 32 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 25,61€
R-41-40 40 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 28,26€
R-41-50 50 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 30,81€
R-41-63 63 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 40,37€
R-41-80 80 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 48,54€
R-41-100 100 klbové ložisko vzadu príruba s kĺbom, 4 skrutky 65,19€
GA-20 20, 25 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,15€
GA-32 32, 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,05€
GA-40 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,01€
GA-50-63 80, 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 56,26€
H-41-32 32 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 11,88€
H-41-40 40 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,34€
H-41-50 50 kyvná vidlica vpredu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,39€
C-H-41-80 80 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 25,53€
C-H-41-100 100 kyvná vidlica vpredu/vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 35,64€
C-41-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 11,88€
C-41-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,34€
C-41-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,39€
C-H-41-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 19,47€
L-32-20 20 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 15,29€
L-32-25 25 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 16,47€
L-41-32 32 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 11,88€
L-41-40 40 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 13,34€
L-41-50 50 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 17,86€
L-41-63 63 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 20,96€
L-41-80 80 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 26,78€
L-41-100 100 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky 38,18€
B-32-20 20 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,04€
B-31-25 25 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,19€
B-41-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 9,17€
B-41-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 10,54€
B-41-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 11,64€
B-41-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 14,99€
B-41-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 17,86€
B-41-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 26,23€
D-E-32-20 20 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,00€
D-E-32-25 25 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,80€
D-E-41-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 10,54€
D-E-41-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 11,56€
D-E-41-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 14,19€
D-E-41-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 16,77€
D-E-41-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 24,13€
D-E-41-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 31,58€
GK-20 20, 25 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 37,07€
GK-25-32 32, 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 39,35€
GK-40 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 46,50€
GK-50-63 80, 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 60,09€
GKF-20 20, 25 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 42,20€
GKF-25-32 32, 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 50,07€
GKF-40 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 55,50€
GKF-50-63 80, 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 70,81€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 16,00€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 22,38€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 23,99€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 34,40€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 36,02€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 55,12€
G-20 20, 25 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,04€
G-25-32 32, 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,80€
G-40 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,21€
G-50-63 80, 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 12,73€