Upevňovacie prvky 42

Obj.číslo ø [mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-32 32 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 35,64€
GY-50-63 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 55,90€
GA-32 32 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,05€
GA-40 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,01€
GA-50-63 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 56,26€
U-25-32 32 kontramatka na piestnicu matica 0,48€
U-40 40 kontramatka na piestnicu matica 0,67€
U-50-63 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 1,17€
I-42-32 32 kyvné upevnenie kyvná vidlica 16,45€
I-42-40 40 kyvné upevnenie kyvná vidlica 18,80€
I-42-50 50 kyvné upevnenie kyvná vidlica 21,60€
I-42-63 63 kyvné upevnenie kyvná vidlica 25,87€
T-42-32 32 otočné čapy 2 kusy 15,29€
T-42-40 40 otočné čapy 2 kusy 17,36€
T-42-50 50 otočné čapy 2 kusy 18,03€
T-42-63 63 otočné čapy 2 kusy 20,70€
P-42-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 16,89€
P-42-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 18,44€
P-42-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 26,17€
P-42-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, upevňovacia matica 30,21€
GK-25-32 32 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 39,35€
GK-40 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 46,50€
GK-50-63 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 60,09€
GKF-25-32 32 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 50,07€
GKF-40 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 55,50€
GKF-50-63 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 70,81€
V-42-32 32 upevňovacia matica valca matica 5,43€
V-42-40 40 upevňovacia matica valca matica 7,78€
V-42-50-63 50, 63 upevňovacia matica valca matica 0,00€
G-25-32 32 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,80€
G-40 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,21€
G-50-63 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 12,73€