DesintAir

 

Mobilné zariadenia pre účinnú priestorovú dezinfekciu

Využitie:

 • Jednoduchá a produktívna dezinfekcia priestoru - aj veľkých objemov
 • veľmi účinná dezinfekcia s využitím overených dezinfekčných prostriedkov
  (u konkrétnych dezinfekčných prostriedkov overená aj účinnosť v boji s koronavírusom COVID-19)
 • vhodné použitie pre rôzne priestory - dopravné prostriedky, zdravotnícke
  zariadenia, výrobné priestory a pod.

Výhody použitia:

 • mobilná jednotka DesintAir využíva pre priestorovú dezinfekciu ako
  nosič dezinfekčného médiá tzv. suchú hmlu (kvapôčky s veľkosťou 7,5 mikrometrov)
              - je nevodivá - možno ju využiť aj v priestoroch s elektrospotrebičmi
              - nevytvára kondenzát na povrchoch
              - veľmi dobre vypĺňa celý objem dezinfikovaných priestorov
                oproti štandardným aerosólom sa dostane aj do ťažko
                dostupných miest
 • rýchle opätovné vetranie dezinfikovaných priestorov
 • veľmi nízka spotreba dezinfekcie v porovnaní so štandardnými
  rozprašovačami nevyužívajícími suchú hmlu - nízke prevádzkové náklady
 • jednoduchá obsluha a údržba zariadenia
 • kompaktné rozmery zariadenia vzhľadom k možnosti využitia pre
  dezinfekciu veľkých priestorov. Teleskopická tyč potom umožňuje nastavenie
  výšky, z ktorej dochádza k rozprestreniu suchej hmly
 • podľa potreby je možné dodať špeciálnu tryskovú hlavicu s jednou, dvomi,
  tromi alebo štyrmi tryskami
 • tento typ zariadenia je overený na aplikáciu dezinfekcie proti rôznym typom
  vírusov po celom svete

  

 Technické parametre:

materiál  základnej konštrukcie nerez, teleskopická tyč hliník
nastaviteľná výška tryskovej hlavy 1.2 až 2.4 m
objem tlakovej nádoby 12 alebo 24 l
spotreba dezinfekčného roztoku 2.4 l / h na jednu trysku (1 až 4 trysky)
základné rozmery zariadenia 492 x 413 x 1300 mm
tlakový vzduch 3 bar
spotreba stlačeného vzduchu 30 nl / min na jednu trysku (1 až 4 trysky)
pripojenie tlakového vzduchu samec rýchlospojky DN 7,2 (EURO B profil)
veľkosť kvapiek suchej hmly 7,5 mikrometrov
hmotnosť tryskovej hlavice 350 g
 


Riadiaca jednotka:

 • Zariadenie je doplnené o riadiacu jednotku s prehľadným LC displejom pre jednoduché ovládanie
 • Jednotka umožňuje nastaviť oneskorené spustenie dezinfekcie tak, aby mohla obsluha opustiť miestnosť
  pred jej začiatkom
 • Ďalej je možné nastaviť potrebnú dĺžku "hmly", určenú podľa použitej dezinfekcie, počtu trysiek a objemu miestnosti
 • Jednotka má k dispozícii aj tlačidlo pre okamžité spustenie dezinfekcie

Príslušenstvo:

 • zariadenie je možné zapojiť na rozvod stlačeného vzduchu.
  Pokiaľ nie je rozvod k dispozícii, k zariadeniu dodáme
  kompresor s parametrami podľa Vašej konkrétnej aplikácie
 • zariadenie možno vybaviť PLC ovládacou jednotkou
  pre automatické časovanie dezinfekcii podľa objemu
  dezinfikovaných priestorov
 • k zariadeniu dodávame aj vytypované dezinfekčné roztoky
  s účinnosťou proti COVID 19
 • tryskovú hlavicu môžeme dodávať s jednou, dvomi, tromi
  alebo štyrmi dýzami. Výber závisí od typu aplikácie a hlavne
  na objeme priestorov, ktoré je potrebné dezinfikovať
 • na požiadanie je možné celé zariadenie zákaznícky modifikovať

 

Dodávka:

Pre cenovú ponuku kontaktujte našich obchodných zástupcov