Koaxiálne

   

Koaxiálne ventily  

Použiteľné od bežných ON/OFF aplikácií až po náročné aplikácie; pre najrôznejšie média ako sú plynné (vrátane vákua), kvapalné, znečistené, agresívne, či abrazívne alebo želatinizujúce médiá.  

Ide o tlakovo odlahčené ventily, to znamená, že tlak média nemá vplyn na ventil (vysoké tlaky až do 500 BAR), taktiež ventily sú použiteľné obojsmerne a to bez priesaku. Čas prestavenia je veľmi rýchly, rádove 10-tky milisekúnd.

Pracovná poloha ventilu je ľubovoľná a taktiež je možnosť zástavby viacerých ventilov do jedného bloku.