MX Rozdeľovacie

Rozdeľovací blok pre typovú radu MX

Rozdeľovací blok pre typovú radu MX môže byť umiestnený napr. medzi              
regulátor tlaku a zaolejevač a v tomto prípade slúži na odber nemazaného
vzduchu pre pneumatický systém.
Pre spojenie jednotlivých komponentov do jedného celku slúžia spojovacie
a upevňovacie sady.

Technický list

 


     Poznámka: 
možnosť modulárnej zástavby, navrhneme na požiadanie

 

Obj.číslo Závit Prietok [Nl/min] Funkcia Cena bez DPH
MX2-1/2-B00 G 1/2 5800 rozdeľovací blok 24,95€
MX3-1-B00 G 1 8500 rozdeľovací blok 40,35€
MX3-1-B01 G 1 8500 rozdeľovací blok so spätným ventilom 49,16€